PAUL HELLER -
ACK VAN ROOYEN
QUINTET


  Paul Heller ts
Ack van Rooyen flh
Hubert Nuss p
Ingmar Heller b
Hans Dekker dr

www.jazzmasters.nl
     
     

PAUL HELLER
NEW QUARTET


   
     
     
FAY CLAASSEN
SPECIAL EDITION
  Fay Claassen voc
Paul Heller ts
Henk Meutgeert p
Frans van Geest b
John Engels dr

www.fayclaassen.com

Paul Heller und Fay Claassen sind auch zu Gast bei verschiedenen Trios und Big Bands (Arrangements von u. a. Henk Meutgeert, Michael Abene, Henk Huizinga, Jörg-Achim Keller, Paul Heller)
     
     
BOB BROOKMEYER "NEW ART ORCHESTRA"   www.bobbrookmeyer.com
     
     
ANDREAS SCHNERMANN   „Tell me the truth about love“
- poems by W.H.Auden
feat. Inga Lühning, Joachim Król
     
     
JAZZGESCHICHTE(N)
mit dem Frank Wunsch Ensemble


 

Dr. Ulrich Kurth Moderation

Frank Wunsch p
Klaus Osterloh tp
Henning Berg tb
Matthias Nadolny ts
Paul Heller ts
Gunnar Plümer b
Christoph Haberer dr